In het geval van problemen of klachten over mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten, stuur ons dan een e-mail op Legal@whosebilling.com , met specificatie van de rechten waarvan wordt beweerd dat deze zijn geschonden en het (de) beschuldigde product (en).

(Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor intellectuele eigendomsrechten en juridische kwesties. Andere verzoeken krijgen misschien geen antwoord.)